Enerji sektöründe bazı atık yöntemleri bulunmaktadır. Bu atık yöntemleri sayesinde geri dönüşümler sağlanmaktadır. Hatta bu atık yöntemleri enerji üretmek, yakıt üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Bertaraf etme yöntemi de sektörde kullanılan en önemli atık tekniğidir. Diğer teknikler bu yönteme göre daha yüksek düzeyde hacim azaltmaktadır.

Çöpün Ayrıştırılarak Ve Yakılarak Bertaraf Edilmesi

Sıklıkla bilinen ve en önemli atıklardan birisi de çöplerdir. Çöpler çok çeşitlidir. Örneğin ev çöpleri, hastane çöpleri, iş yeri çöpleri, çevresel çöpler olarak sıralanmaktadır.

Bu duruma göre de çöpler ilk olarak ayrıştırılmaktadır. Çöp ayrıştırma, farklı atık türlerinin toplanmasıyla ayrıştırma sonucunda geri dönüştürülmesini ifade etmektedir.

Atıkların kül, nem ve organik madde içeriği atığın değeri konusunda bilgi vermektedir. Bu bilgiler elde edildikten sonra da atıklar yakılarak bertaraf edilmektedir.

Tüm bu anlatılan çöpün ayrıştırılarak ve yakılarak bertaraf edilmesi işlemleri için tesisler bulunmaktadır. Bu tesislerde çöp ayrıştırma tesisi ve çöp yakma tesisi olarak yer almaktadır.

Bu işte tesislere verilecek en güzel örnek ise www.aktermenerji.com firmasıdır. Türkiye’de bulunan tonlarca çöpler bu firma sayesinde tesislerde tekrar bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.

Çöp Ayrıştırma İşlemi

Sadece yerleşim birimlerinde 6 milyon ton atık geri dönüştürülebilir atık potansiyeli taşımaktadır. Bilindiğinde bu miktarın hepsi geri dönüşüm işlemlerine girmemektedir. Çöp sahalarına gömülmektedir.

Çöp ayrıştırma işlemi ise özel tesislerde yapılmaktadır. Çöplerde yer alan geri dönüştürülebilir tüm maddeler önce ayrıştırılmaktadır. Bu sayede ekonomik değeri bulunan pek çok madde elde edilmektedir. Hatta bu ürünler pazarlanabilir ürün olarak yerini almaktadır.

Ayrıştırma işlemi yeni maddelerin elde edilmesi açısından çok önemlidir. Bu işlem makinelerle ya da el yöntemiyle yapılabilmektedir. Daha sonra ayrıştırılan atıklar işlenmektedir. İşlenen atıklarda düzenli bir şekilde pazarda yerini almak için depolanmaktadır. Bu aşamada balyalama gibi paketleme tekniği de kullanılmaktadır.

Peki ayrıştırılamayan atıklar ne oluyor derseniz de bu atıklar bertaraf edilmek üzere toplanıp düzenlenmektedir. Tüm bu işlemler çöpün ayrıştırılarak ve yakılarak bertaraf edilmesi anlamına gelmektedir. Kullandığı teknolojik ürünler ve tesisleriyle bu konuda alanında uzman firmayı www.aktermenerji.com firması oluşturmaktadır.

Çöp Yakma İşlemi

Yukarıda çöpün ayrıştırılması işleminde anlatılan ve ayrıştırılamayan çöplerin bertaraf edildiğini söyledik. İşte geri dönüşüm yapılamayan bu atıklar da ayrıştırma işleminden sonra yakılarak bertaraf edilmektedir. Yakma işlemi bertaraf etme tekniğinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir.

Bu işlem ile ısı meydana gelmektedir. Bu ısıyla elektrik enerjisi üretilebildiği gibi bölgesel ısıtma da yapılabilmektedir. Bu bertaraf etme işleminin sağladığı bazı avantajlar bulunmaktadır.

Bu avantajlar arasında lojistik maliyetin düşmesi yer almaktadır. Gelişen baca gazı arıtma teknolojileri şehir merkezine yakın inşa edilmektedir. Lojistik maliyetin düşmesi bu şekilde sağlanmaktadır.

Bazı yerel yönetimler arazi sıkıntısı çekebilir. Çöplerin yakılarak bertaraf edilmesi kütle oranında azalmaya sebep olur. Bu da şu demektir çöp bertarafında daha az arazi kullanılmaktadır. Bu yüzden de arazi sıkıntısı çeken yerel yönetimler için çöpün ayrıştırılarak ve yakılarak bertaraf edilmesi en uygun yöntemi oluşturur.