Enerji Performans Sözleşmeleri tanımı 5627 sayılı kanunda net bir şekilde yapılmıştır. Bu kanun enerji verimliliği kanunudur.

Bu sözleşme uygulama sonrasında enerji tasarrufunu garanti etmektedir. Oluşan harcamalar da bu sözleşmeye göre oluşan bu tasarruftan ödenmektedir. Bu esasa ve bu amaca dayalı olarak kanun da garanti ederek sözleşme oluşturulmaktadır.

Enerji Performans Sözleşmeleri Hakkında

Türkçe karşılığı enerji servis şirketi kelimesinden türeyen enerji performans sözleşmeleri enerjinin çok daha verimli kullanılması amacıyla enerji tasarrufu projelerini tasarlar.

Bu sayede enerjiden tasarruf garantisi verilmiş olacaktır. Proje tasarlandıktan sonra uygulanmaya koyulur. Bu uygulanmada elbette ki bazı finansmana gereksinim duyulur. Sözleşme tasarruf sayesinde finansman desteğini de vermiş olur.

Gerektiğinde enerjinin tedarik edilmesini de sağlamaktadır. Burada bahsedilen enerji işletmelerde kullanılan enerjinin verimli hale getirilmesiyle ilgilidir.

www.aktermenerji.com firması da bu sözleşmeler doğrultusunda enerji verimliliği hizmetlerinin tamamını geniş portföyü ve bilgisiyle gerçekleştirmektedir.

Enerji Performans Sözleşmesinin Finansman Desteğiyle İlgili Bilgiler

Burada söz konusu olan enerji verimliliğinin sağlanması için oluşturulan projelerin finansmanının sağlanmasıdır. Çeşitli ülkelerde aşağıda anlatacağımız finansman değerlendirme yöntemlerine yer verilmektedir.

Burada ESCO devreye girmektedir. ESCO ise enerji hizmeti şirketidir. İşletmeler bu şirket tarafından belirlenen ölçümler doğrultusunda oluşturacakları projeler için gerekli olan finansmanı kendi iç fonlarından sağlar. Daha sonra ise enerji hizmet şirketi enerji performans sözleşmeleri ile garanti edilen enerji tasarruf miktarıyla karşılaştırır.

Diğer bir yöntem de enerji verimliliği projesinin finansmanının direk olarak enerji hizmet şirketinin sermayesinden temin edilmesidir. Bu yöntemin kullanıldığı Türkiye’de de bazı örnekler mevcuttur.

Finansmanın sağlanması konusunda bir diğer yöntem ise projenin gerçekleşmesi için gerekli olan finansmanın borç ya da kredi yöntemiyle karşılanmasıdır. Burada asıl önemli olan borcu yani kredinin hangi tarafın alacağıdır.

Bu borç ve kredi de iki şekilde oluşturulmaktadır. Birincisi paylaşımlı tasarruf sözleşmesi ikincisi ise garanti tasarruf sözleşmesidir. Sonuç itibariyle enerji verimliliği projelerinin finansmanı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’nin Enerji Performans Sözleşmelerinde Kullanması Gereken Finansman Türü Hangisidir?

Türkiye’de söz konusu olan tür projenin finansmanının sağlanması için alınan borç ya da kredinin paylaşımlı tasarruf sözleşmesi olarak alınmasıdır. İşte burada paylaşımlı tasarruf sözleşmesi kredisini ESCO yani enerji hizmeti şirketi almaktadır.

Bu durumda sözleşmeye ait kredi geri ödemesi ya da diğer tüm riskler enerji hizmeti şirketi sorumluluğuna aittir. Doğal olarak enerji performans sözleşmeleri konusunda paylaşımlı tasarruf en sık tercih edilen türdür. Çünkü proje sahibi şirketin finansman anlamında hiç bir riski bulunmamaktadır.

Bununla birlikte tasarrufun garanti edildiği sözleşmede söz konusu olabilmektedir. Bu sözleşme ise diğerinin tam tersine proje sahibi şirketin tüm finansman riskini üstlenmesi anlamına gelmektedir. Bu türde elbette ki enerji hizmeti şirketinin tanımı söz konusu olamamaktadır.