Hidroelektrik Santralleri 

Elektriğin uzun mesafelere iletilmesine yönelik teknolojinin bulunması ile birlikte hidrolik enerji daha fazla kullanılır hale gelmiştir. Hidrolik enerjinin kaynağı sudur. Bu nedenle hidroelektrik santrali bir su kaynağı üzerine kurulmak zorundadır. En eski enerji kaynaklarından biri olarak hidroenerji, günümüzün ileri teknolojisi ile birleşerek etkin ve önemli bir enerji kaynağı olarak dünya çapında ve ülkemizde elektrik enerjisinin üretiminde ilk sırada tercih edilen enerji kaynaklarından biri olmuştur.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Hidroelektrik Santrali

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan hidroelektrik santrali (HES) akan suyunu gücünü elektriğe dönüştürür. Bu kapsamda akan suyun içerisindeki enerji miktarını suyun akış ya da düşüş hızı belirlemektedir. Büyük bir nehirde akan bir su büyük miktarda enerji potansiyeline sahiptir. Bunun dışında suyun çok yüksekten düşürülmesi halinde fazla miktar enerjinin elde edilebilmesi mümkün olmaktadır. Her iki yöntem ile de kanal veya borular içerisine alınan su türbinlere doğru akmaktadır. Elektriğin üretiminde pervaneye benzeyen kollarıyla türbinlerde dönme sağlanır. Jeneratörlere bağlı türbinler mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüşümünü gerçekleştirirler.

Hidroelektrik SantralleriHidroelektrik Santralin Avantajları Nelerdir?

Enerji üretim kaynakları içerisinde hidroelektrik santrali sağladığı çeşitli avantajlarla diğer enerji kaynaklarından ayrılmaktadır. Hidroelektrik santralin başlıca avantajları şöyle sıralanabilir:

-İstihdam olanağı sağlar.

-Sera gazı emisyonu yaratmaz.

-Yenilenebilir kaynak olan sudan enerji elde ederler.

-İnşaatı yerli imkanlar ile yapılabilir.

-Teknik ömrü uzundur.

-Yakıt giderleri yoktur.

-İşletme bakım giderleri düşüktür.

-Kırsal kesimlerde ekonomik ve sosyal yapıyı canlandırmaları bakımından en önemli yenilenebilir enerji kaynağıdır.

 

Hidroelektrik santraller türbini, jeneratörü, salyangozu, transformatörleri, şalt saha, basınçlı boruları, suyun alınmasını ve tutulmasını sağlayan yapıları, iletim kanalı ve diğer teçhizatları ile bir bütündür. Tüm bu parçaların birleşiminden oluşan santraller en verimli enerji üretim kaynakları olarak endüstri ve sanayi sektöründe kabul görmektedir.