Triogen bugüne kadar 39’u faaliyette olan 55 ORC sistemi kurdu. Kurulan sistemlerin 10 tanesi hizmet dışı bırakıldı, bunlardan 8’i tadilattan sonra yeni müşterilerde tekrar faaliyete geçirildi. Bu sistem, bugüne kadar yaklaşık 1,2 milyon çalışma saatini tamamladı. ORC Sistemlerinin hizmetten çıkarma işlemleri birçok farklı nedenlerle gerçekleşmiş olup, ancak çoğu zaman hükümet teşvik süresi dolduğu için sistemler devre dışı bırakılmıştır.  Hali hazırda 6 tesiste Triogen ORC Sistemleri devreye alınmayı beklemektedir.