Energrom Balıkesir Biyogaz Enerji Santrali
Müşteri : Energrom Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.
Kurulu Güç : 3,285 MWm

2021 Yılında YEKDEM kapsamında üretime başlayacak olan Balıkesir Biyogaz Enerji Santrali, 3,285 MWm / 3,201 MWe kurulu güce sahip olacaktır. Tesiste yılda 189.800 ton büyükbaş ve tavuk gübresi fermente edilerek 24.007,50 MWe/yıl elektrik üretimi gerçekleşecektir. Proseste kullanılacak olan ana hammadde kaynağını, bölge çiftliklerinden sağlanacak büyükbaş ve tavuk gibi hayvansal atıklar oluşturmaktadır. Tesisin yıllık organik katı gübre üretim kapasitesi 30.000 ton/yıl, sıvı gübre üretim kapasitesi 115.000 ton/yıl olarak planlanmıştır.

Yapılacak İşler;

  • Atık ısı geri kazanım sistemleri kurulumu
Energrom Balıkesir Biyogaz Enerji Santrali