Akterm Enerji olarak, tesislerinizde ortaya çıkan atık ısının değerlendirilmesi, güneşten gelen enerjinin solar termal kapasitede elektriğe dönüştürülmesi, düşük sıcaklıklı jeotermal kaynakların enerji üretimine kazandırılması, marine sektöründe ortaya çıkan atık ısıyla yakıt tasarrufunun sağlanması ve daha birçok başka alanda enerjinin israfının önüne geçilmesi, enerji geri kazanımının sağlanması ve enerji verimliliğinin arttırılması için iş birliği yaptığımız ORC firmalarının kaliteli ürünlerinden yararlanıyor, bu ürünleri en etkin şekilde kullanabilecek projeler geliştiriyor, kuruyor, devreye alıyoruz ve mevcut projelerdeki revizyonları sağlıyoruz.

 

Rank

Rank ORC ürünleri, 90 ile 210 °C arasındaki sıvı kaynaktan (300°C derece üzeri gaz kaynaktan, bir diğer deyişle 500 kWt/h ve üstü ısıl yükü) gelen atık ısıyı elektrik enerjisine dönüştürmektedir.


Triogen

Triogen ORC özel tasarımlı gaz eşanjörü ile biyogaz ve biyokütle tesislerinde kullanılan endüstriyel motorların, elektrik üretiminde kullanılan dizel motorların  egzoz gazında ortaya çıkan atık ısıyı rakiplerine göre daha yüksek verimle elektrik olarak geri kazandırmaktadır.


Orcan – ECooler

Basit ve esnek ürünlerle, motorlardan ve endüstriyel tesislerden gelen atık ısıyı  hemen kullanabileceğiniz temiz elektriğe dönüştüren sıfır iç tüketimli dry cooler. Herhangi bir ekstra yatırım veya ekstra çalışma gerektirmez.


Turboden

Turboden ORC ürünleri, 200 °C üstündeki sıvı kaynaktan gelen atık ısıyı elektrik enerjisine dönüştürmektedir. 1 MW ve üstü projelerde yüksek ORC verimi ile öne çıkmaktadır.

 

Markalarımız

Rank®, 2010 yılında İspanya’da “Universitat Jaume I” in bir yan ürünü olarak kurulan teknoloji tabanlı bir şirket olan Expander Tech, SL tarafından geliştirilmiştir; 80 C° ‘nin üzerindeki termal kaynakların, Organik Rankin Döngü (ORC) teknolojisi temel alınarak değerlendirilmesi üzerine odaklanmıştır.

Rank® ürün portföyü, düşük sıcaklıklı ısı kaynaklarının enerjisinin yeniden değerlendirilmesine olanak tanıyacak çeşitli mikro üretim ve mikro kojenerasyon makineleri içerir.


Triogen, birinci sınıf teknolojiyi, standartlaştırılmış yenilikçi bir ürünle birleştiren lider bir ORC tedarikçisidir. Gezegenimizin enerji ve çevresel zorluklarını ele alarak müşterilerimize hizmet etmek için yenilikçi atık ısı geri kazanım teknolojisini geliştiren ve uygulayan Triogen, ORC teknolojisini büyük bir ticari başarıya dönüştürmüş bir firmadır. Vizyonu; 2035 yılına kadar ORC teknolojisini turbo şarj cihazlarının son 40 yılda gösterdiği başarı seviyesine taşımak ve içten yanmalı motorların standart bir özelliği haline gelmesini sağlayarak yakıt tüketimini ve emisyonları önemli ölçüde azaltmaktır.


Orcan Energy AG, Organik Rankine Döngüsü (ORC) teknolojisine dayalı atık ısının elektriğe dönüştürülmesi için verimli enerji çözümleri geliştiren, üreten ve satan lider bir Avrupa CleanTech şirketidir. Orcan Enerji, 2008 yılında Dr. Andreas Sichert, Dr. Andreas Schuster ve Richard Aumann tarafından, çeşitli endüstri sektörlerinden şirketlere, kullanılmayan endüstriyel enerjinin muazzam potansiyelini ortaya çıkaran basit, maliyet tasarruflu ve verimli bir enerji çözümü sağlamak amacıyla kurulmuştur.


Bir Mitsubishi Heavy Industries grup şirketi olan Turboden,  Organik Rankine Döngüsü (ORC) sistemlerinin tasarımı, üretimi ve bakımında dünya lideridir.  ORC sistemleri, yenilenebilir kaynaklar (biyokütle, jeotermal enerji, güneş enerjisi), geleneksel yakıtlar ve endüstriyel proseslerden kaynaklanan atık ısı, atık yakma fırınları, motorlar veya gaz türbinleri gibi birden fazla kaynaktan yararlanarak elektrik ve termal güç üretebilir.