Kaydır

Neden Akterm
Enerji?

Akterm Enerji, doğaya rağmen değil doğayla beraber düsturuyla enerji kaynaklarımızın revizyonunun gerekliliğini göz önüne seren bu süreçte, sürdürülebilir gelecek için rüzgar, biyogaz, hidroelektrik, jeotermal, güneş gibi yenilebilir enerji kaynaklarının verimli, insan ve çevre güvenliği odaklı kullanımı için projeler tasarlamakta ve uygulamaktadır.