Biyogaz bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Biyogaz Enerjisi dediğimiz organik olan atıkların oksijensiz ortamda belirli bir sıcaklık altında mayalanmaya uğraması sonucunda ortaya çıkan gazdır.
Bu enerjinin kaynağı ise aslında hayvanların ve bitkilerin bünyelerinde biriken güneş enerjisidir. İşte bu gazdan da elektrik ve ısı üretilebilmektedir. Bu gazın terimi ifade eden anlam ise biyokütleden elde edilen gazdır. Bu gazdan elektrik ve ısı üretebilen firma da alanında uzman www.aktermenerji.com firmasıdır.

 

 

Biyogaz Enerjisi Kaynakları


Bu alanda söz konusu olan biyokütle kaynaklarıdır. Yani hangi kaynaklardan ısı elde edilebilmektedir.

Biyokütle tanımını yapmak gerekirse yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış olan canlılardan elde edilen biyolojik malzemenin genel ismidir.

O halde biyogaz enerjisi kaynakları bitkisel kaynaklar, hayvansal kaynaklar, orman ürünlerinden elde edilen kaynaklar ve organik çöplerden elde edilen kaynaklar olarak dört gurupta toplanmaktadır.

Örneğin bitkisel kaynaklar arasında patates, buğday, mısır gibi bitkiler sayılabilir. Bu bitkiler şeker ve nişasta bitkileridir. Bezelye, fasulye gibi protein bitkileri de bu gruba girmektedir.

At, koyun gibi hayvanların dışkıları hayvansal kaynaklardır. Odun bir orman ürünü olduğu için bu da orman ürününden elde edilen kaynak olarak geçmektedir. Kağıt ve gıda sanayisi atıkları ise organik çöp kaynakları olarak geçmektedir.

 

Biyogaz Enerjisi Nasıl Elde Edilir?


İhtiyaç olan organik atıklar yukarıda sayılan türlerde toplanarak depo alanlarında saklanır. Depo alanında bekletilen bu atıklar sürekli karıştırılır ve ısıtılır. Bu sayede organik atıklar biyogaz üretmeye başlayacaktır

Meydana gelen gaz da belirli işlemlerden geçer. Örneğin soğutma ve temizleme bu işlemlerdir. Bu işlemlerden sonra tam anlamıyla bir biyogaz oluşmuş olur.

Burada önemli ana malzeme olan organik atıkların mikro organizmalardan arınması gerekir. Bunun için steril yani temizlik işlemleri yapılır. Biyogaz üretimi için bu atıkların oksijensiz ortamda kalması gerekir. Oksijensiz ortam atıklara çürütücü makineleri sayesinde sağlanır. Oluşturulan biyogaz enerjisi önemli enerji kaynakları arasında yerini almaktadır.

Biyogaz üretilmeye başlandıktan sonra gazın biriktirilmesi ve diğer tüm işlemler profesyonel bir şekilde www.aktermenerji.com firması tarafından layığıyla yapılmaktadır.