Dalga Enerjisi Hakkında

Denizlerde oluşan dalgalar belirli doğal yollar ve bir sonuç olarak oluşmaktadır. Endüstri sektöründe ise bu deniz dalgaları Dalga Enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Bu enerjiyi elde edebilmek için elektrik üretim sistemleri belirli bölgelerde çalışmaktadır. Dünyada ise bu enerjiyi elde edebilmek için çok çeşitli uygulama tesisleri bulunmaktadır.

 

Dalga Enerjisi Hakkında

Denizlerde meydana gelen dalgalar itme gücü yaratır. Oluşan bu itme gücünden faydalanılarak yenilenen enerji kaynağı üretilir işte bu kaynağa da dalga enerjisi denmektedir.

Dalgaların yarattığı aslında kinetik bir enerjidir. Bu enerjiden de güçlü ve sınırsız enerji kaynağı oluşturulabilir. Bu enerji elektrik üretmek için kullanılır. Rüzgar sayesinde dalgalardaki bu güç kullanılır. Bu yöntem aslında yakın zamanda henüz geliştirilmiştir.

www.aktermenerji.com firması da yeni geliştirilen bu yönteme ayak uydurmayı başarmıştır. Ortaya çıkan enerji tonluk olarak ortaya çıkan dalgalar sayesindedir. Oldukça ekonomik olarak da üretilebilmektedir.

Dalga Enerjisinden Elektrik Nasıl Üretilir?

Kıyı şeridi ve salınımlı su sütunu yöntemleriyle dalga enerjisi avantajı olan elektrik üretilmektedir.

Kıyı şeridi uygulamasında enerji üretmek için yapılar ya kıyıda sabitlenmiştir ya da gölümü haldedir. Diğer yöntemlere göre bakımı ve uygulaması daha kolay olduğu için bu teknik tercih edilmektedir.

Kıyı şeridi tekniğinde su bağlantısı, uzun su altı elektrik kabloları gibi zahmetli işlere gerek yoktur. Bu nedenden dolayı oluşan dalga rejimi daha az güçle çalışır. Bu da

elde edilen enerjinin daha az olmasına sebebiyet vermektedir.

Kıyının yapısı, gel git seviyesi ve kıyıda yer alan yapının korunması etkenleri bu yöntemin kullanılmasında düşünülmesi gereken özelliklerdir.

Salınımlı su sütunu isminden de anlaşılacağı gibi su sütunlarının kullanılmasıyla gerçekleşmektedir. Bu sütunların üzerinde hava kolonları yer almaktadır. Sitemin altında bulunan yapı suyun içeriye girmesini sağlar. Hava ise su tarafından sıkıştırılır bu da sistemi hareket ettirir.

Bu teknikte zaman kaybı yaşanmaz. Tek yöne doğru dönüş sağlandığı için verimli enerji üretimi söz konusudur.

 

Dalga Enerjisi Üretiminde Kullanılan Yöntemler

Dünyada pek çok ülke dalga enerjisi üretimi için çeşitli uygulamalar kullanmaktadır. Amerika, İngiltere, İspanya, Portekiz ve İsrail bu ülkeler arasındadır.

Bu ülkelerde üretim amacıyla çeşitli tesisler ve istasyonlar yer almaktadır. Bu enerjinin üretilmesinde kullanılan yöntemler ise şöyledir:

Dalganın yansıtılması ile elektrik elde etmektir. Bu yöntemin yanında bir de türbinler sayesinde gelgitlerden elektrik elde etmek de sayılmaktadır.

Kullanılan bir diğer yöntem ise önleyici yöntem olarak geçen dalga enerjisini kullanmaktır. Aynı zamanda yukarıdaki başlıkta anlatılan su depolanmasıyla gel git dalgalardan da elektrik elde edilebilmektedir.