Kojenerasyon ve Trijenerasyon birleşik ısı güç ve ısı farkından faydalanarak bir şehrin sularını bile ısıtan enerji sistemidir. Bu sistem dolayısıyla enerjide verimliliği de sağlamaktadır.

Bu tekniğe aynı zamanda kojenerasyon da denmektedir. Örneğin bir kojenerasyon santrali düşünelim Bu santralde yakma odası, kompresör, gaz türbini, jeneratör, atık ısı değerlendirme kazanı ve buhar türbini bulunur.

Kojenerasyon Ve Trijenerasyon Sistemleri Hakkında

Kojenerasyon ve trijenerasyon birleşik ısı ve güç sistemleri olarak bilinmektedir. Bu yüzden burada kojenerasyon tanımına yer verilecektir.

Kojenerasyon sistemlerinde elektrik ve ısı birlikte üretilir. Bu elektrik ve ısı kaynağı ise yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Petrol, doğal gaz, çöp gazı bunlara örnektir.

Bu enerji kaynaklı yakıtlar yakılır. İçten yanmalı bir motor sayesinde de mekanik enerji açığa çıkar. Bu enerjiden de elektrik ve ısı birlikte üretilir. İşte bu sistem bilgilerinin tamı kojenerasyon sistemiyle ilgilidir.

 

Birleşik Isı ve Güç Sistemlerinde Trijenerasyon Santrali Hakkında

Trijenerasyon santrallerinde de yakıt olarak doğal gaz ya da biyogaz kullanılır. Aynı anda elektrik, soğutma ve ısı üretilir.

Bu santral kojenerasyon ve tirjenerasyon motorunu soğutma sistemiyle bağlamaktadır.

Elektrik enerjisiyle beraber meydana gelen sıcak su ya da buhar soğutma sisteminden geçirilir. Böylece soğutma amaçlı olarak soğuk su üretilmektedir.

Aynı esnada elektrik, soğutma ve ısı bu şekilde meydana gelmektedir. Trijenerasyon ve kojenerasyon alanında uzman kadroyla çalışan www.aktermenerji.com firmasından tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemlerinin Yararları

Kojenerasyon ve trijenerasyon santralleri olarak çalışan  çeşitli avantajları işletme bazında ve makro düzeyde sağlamaktadır.

İşte bu avantajlar ve yararlar şöyle sıralanmaktadır:

Enerji kaynaklarının verimliliğini ve tasarrufunu sağlamaktadır.

Elektrik enerjisinde iletim ve dağıtım noksanlarını yok etmektedir.

Hızlı elektrik enerjisi arz satışı sağlamaktadır.

Endüstriyel tüketim yerlerindeki üretimin ulusal güvenliğe katkı sağlaması da yer almaktadır.

İşletme bazında ise şirketin rekabet gücünü arttırır.

İlgili işletmenin enerji temininde güvence olacaktır. Üretim kesintilerinin yol açtığı zararlar ortadan kalkacaktır.

Tüketime göre üretimin gerçekleşmesi bir başka avantajdır.

Neredeyse %90 oran üzerinde verimlilik sağlanmaktadır.

Enerji maliyeti düşüktür.

Elde edilen enerji kesintisiz düzeyde olmaktadır.

Çevre dostu olması en önemli yararlardan biridir.

Esneklik, yüksek erişebilirlik, yakıt türü çeşitliliği, bakım kolaylığı ve bakım süresinin azlığı diğer avantajlar arasında gösterilmektedir.