Atık Isı (Egzoz-Geri Dönüş)

 • Biyogaz Santralleri
 • Maden Gazı
 • Çöp Gazı
 • Kojen-Trijen
 • Şebeke Dışı Üretim
 • Gemi Endüstrisi

Atık Isı (Proses Isısı)

 • Baca
 • Kimya Endüstrisi
 • Cam Endüstrisi
 • Katı Atık Yakma
 • Demir Endüstrisi
 • Biyokütle

Solar Termal

Jeotermal