Triogen Yüksek Hızlı Turbo Jeneratörü

ORC teknolojisi, geleneksel buhar türbinlerinin teknolojisine çok benzer, en önemli farkı su buharı yerine yüksek enerji performansı, düşük basınç ve erozyondan koruma gibi avantajlar sağlayan yüksek moleküler kütleli hidro-fluoro karbonlar gibi organic aracı akışkanların kullanılmasıdır. (R410A, R134, R245FA, siklopentan* vb. Bu gazlar tamamen kapalı devrede çalıştırılır, atmosfere salınmazlar** Isıdan elektrik üreten sistemi esas alan ORC sisteminin çalışma şekli şöyledir; sıcak kaynaktan elde edilen ısı evaporatöre gelerek çalışma akışkanını ısıtır, ısınan akışkan basınç altında türbin / vidaya gönderilir, burada genleşirken türbin / vidayı çevirir ve jeneratör vasıtasıyla elektrik üretilmesini sağlar. Isısının bir kısmını kaybeden akışkan kondansatöre gönderilerek soğutulur ve yoğuşturulur, soğutma işi bir soğutma kulesi ya da havalı radyatör gibi bir sistemle sağlanır. Yoğuşan ve soğuyan akışkan evaporatöre doğru geri pompalanır.