Triogen’nin Çalışma prensipleri
aşağıdaki gibidir:

1 => 2 Ön Besleme Pompası
Ön besleme pompası, çalışma sıvısını depolama kabından ana pompaya pompalamak için kullanılır. Sıvı, yaklaşık 4 bar basınçta ana pompaya girer.

2 => 3 Ana Pompa, HTJ Ana Pompa
Ana pompa, türbinin dönme hızına bağlı
olarak çalışma sıvısının basıncını yaklaşık 30
bar çalışma basıncına çıkarır.

3 => 4 Reküperatör
Ana pompadan çıkan çalışma sıvısı reküperatöre girerek ön ısıtma yapılır.

4 => 5 Evaporatör
Evaporatörde, çalışma sıvısı 320 °C ısıtılarak basınçlı buhar elde edilir.

5 => 6 Türbin
Basınçlandırılmış buhar türbinde
genişleyerek türbini döndürür. Türbin,
jeneratörü döndürerek elektrik üretir ve aynı
şafta bağlı ana pompayı döndürerek
çalışma sıvısını basınçlandırır.

6 => 7 Reküperatör
Türbinden çıkan çürük buhar reküperatöre girerek çalışma sıvısının ön ısıtma işlemini gerçekleştirir.

7 => 1 Kondenser
Konserde çürük buhar soğutularak yoğunlaştırılır ve sıvı faza dönüştürülür.